Volvo Cars mukana Euroopan laajuisessa turvallisuustietojen jakamista koskevassa pilottihankkeessa

Volvo on mukana muiden autonvalmistajien, palveluntarjoajien ja eri maiden hallitusten kanssa mullistavassa, Euroopan laajuisessa pilottiprojektissa, jossa jaetaan autojen ja infrastruktuurin muodostamia liikenneturvallisuustietoja maanteiden turvallisuuden parantamiseksi.

Pilottihanke toimii European Data Task Force -nimellä kulkevan julkisen ja yksityisen sektorin välisen yhteistyöaloitteen alaisuudessa ja tuo yhteen joitakin Euroopan johtavia autonvalmistajia ja palveluntarjoajia sekä useita EU-jäsenvaltioita.

Yhteistyökumppanit jakavat anonyymejä turvallisuustietoja tai -palveluita pilvipohjaisen alustan kautta. Volvo tarjoaa projektille reaaliaikaisia tietoja yhdistetyistä turvallisuusteknologioistaan, eli hätävilkkuvaroituksesta ja liukkaan tien varoittimesta.

Osallistuvat autonvalmistajat voivat esimerkiksi käyttää tietoja varoittaakseen kuljettajia edessä olevista potentiaalisista vaaratilanteista, ja palveluntarjoajat voivat välittää näitä tietoja reaaliaikaisten liikennepalveluidensa kautta kansallisten tieviranomaisten liikennepalveluihin.

Rajat ja automerkit ylittävän pilottiprojektin tavoitteena on parantaa kaikkien liikenneturvallisuutta. European Data Task Force perustettiin vuonna 2017 juuri tätä tarkoitusta varten: lisäämään kaikkien tiellä liikkujien turvallisuutta asettamalla yhteisölliset edut voittojen tavoittelun edelle.

Volvo on toivonut avointa anonyymien turvallisuustietojen jakamista jo vuosia. Yhtiön pääjohtaja Håkan Samuelsson kertoi vuonna 2017 Euroopan komission kokouksessa Brysselissä, että tietojen jakaminen hallitusten ja autonvalmistajien välillä on oikea tapa mennä eteenpäin.

– Meidän mielestämme anonyymien tietojen jakamisen täytyy tapahtua ilmaiseksi yhteisen hyvän vuoksi. Se säästää ihmishenkiä, aikaa ja veronmaksajien kustannuksia. Pyydän toisia autonvalmistajia ja hallituksia työskentelemään kanssamme tällaisen tietojen jakamisen toteuttamiseksi mahdollisimman laaja-alaisesti, Håkan Samuelsson sanoi.

Volvon omat hälytysjärjestelmät mahdollistavat Volvo -autojen viestimisen toistensa kanssa. Ne varoittavat kuljettajia lähestyvistä liukkaista olosuhteista ja vaaratilanteista pilvipohjaisen verkon kautta. Molemmat toiminnot esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2016, ja ne ovat saatavilla kaikkiin uusiin Volvo -malleihin ympäri Eurooppaa.

Liikennetietojen jakaminen reaaliajassa voi parantaa yleistä liikenneturvallisuutta merkittävästi, ja siitä tulee sitä tehokkaampaa, mitä enemmän autoja on yhteydessä. Volvo Cars ja Volvo Trucks ovat viime vuodesta lähtien jakaneet tietoja varoittaakseen kuljettajia vaaratilanteista Ruotsissa ja Norjassa.

– Mitä useampi ajoneuvo jakaa turvallisuustietoja reaaliajassa, sitä turvallisemmiksi maantiet tulevat. Tämän vuoksi European Data Task Force on niin tärkeä aloite. Haluamme tuoda mukaan vielä enemmän kumppaneita, jotka ovat yhtä sitoutuneita turvallisuuteen kuin me, sanoo Volvon turvallisuuskeskuksen johtaja Malin Ekholm.

Vastaa